Hapja e thirrjes per programin OPEN/E-Teacher per mesues te gjuhes angleze

  Winter 2022 OPEN Application for RELO Belgrade posts APPLICATION DEADLINE: October 20, 2021 @12:00 midnight 
Read More
Hapja e thirrjes per programin OPEN/E-Teacher per mesues te gjuhes angleze

Raporto përmbajtje të paligjshme

  https://arsimiparauniversitar.gov.al/raporto-permbajtje-te-paligjshme-demshme/    
Read More

URDHRI I PERBASHKËT PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2021-2022

Read More
URDHRI I PERBASHKËT PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS SË VITIT SHKOLLOR 2021-2022

VENDET E LIRA TË PUNËS PAS KRYERJES SË LËVIZJES PARALELE 2021

Read More
VENDET E LIRA TË PUNËS PAS KRYERJES SË LËVIZJES PARALELE 2021

PUNËSIMET NGA LËVIZJA PARALELE 2021

Read More
PUNËSIMET NGA LËVIZJA PARALELE 2021

VENDET E LIRA ME AFAT/PA AFAT PËR LËVIZJEN PARALELE 2021

Read More
VENDET E LIRA ME AFAT/PA AFAT PËR LËVIZJEN PARALELE 2021

LISTA E APLIKANTËVE PËR LËVIZJE PARALELE DHE RENDITJA E TYRE SIPAS PROFILEVE DHE PIKËVE

Read More
LISTA E APLIKANTËVE PËR LËVIZJE PARALELE DHE RENDITJA E TYRE SIPAS PROFILEVE DHE PIKËVE

Për zhvillimin e praktikës profesionale ne profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022

 
Read More
Për zhvillimin e praktikës profesionale ne profesionin e rregulluar të mësuesit për vitin mësimor 2021-2022

PIKËT E DOSJES PËR ÇDO KANDIDAT TË PROFILIT ARSIM PARASHKOLLOR, APLIKANT NË PORTALIN “MËSUES PER SHQIPËRINË” 2021

Read More

MBI PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR. 12, DATË 10.06.2021

Read More