PIKËT E DOSJES PËR ÇDO KANDIDAT TË PROFILIT ARSIM PARASHKOLLOR, APLIKANT NË PORTALIN “MËSUES PER SHQIPËRINË” 2021

Read More

STRUKTURA E VITI SHKOLLOR 2021-2022

Read More

MBI PROCEDURAT E LËVIZJES PARALELE SIPAS UDHËZIMIT NR. 12, DATË 10.06.2021

Read More

NJOFTIM PËR KANDIDATËT E PROFILIT TË ARSIMIT PARASHKOLLOR

Read More

Udhëzimi nr. 12, date 10.06.2021 “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në Institucionet Arsimore Publike të Arsimit Parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues pë Shqipërinë”

Read More

UDHËZIMI NR. 9, DATË 09.04.2021″PER ZHVILLIMIN E PKAB NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021 (sesioni parë)

Read More
UDHËZIMI NR. 9, DATË 09.04.2021″PER ZHVILLIMIN E PKAB NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021 (sesioni parë)

UDHËZIMI NR. 6, DATE 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TE NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

 
Read More
UDHËZIMI NR. 6, DATE 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TE NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

Udhëzimi Nr.4 datë 26.02.2021 ” Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”

   
Read More
Udhëzimi Nr.4 datë 26.02.2021 ” Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”

Udhëzimi Nr.3, datë 08.02.2021 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2021”

 
Read More
Udhëzimi Nr.3, datë 08.02.2021 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2021”

Urdhër Nr.6, datë 18.01.2021 “Për Miratimin e Periudhës së Aplikimeve me Formularët A1/A1Z për MSH 2021

 
Read More
Urdhër Nr.6, datë 18.01.2021 “Për Miratimin e Periudhës së Aplikimeve me Formularët A1/A1Z për MSH 2021