UDHËZIMI NR. 9, DATË 09.04.2021″PER ZHVILLIMIN E PKAB NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021 (sesioni parë)

Read More
UDHËZIMI NR. 9, DATË 09.04.2021″PER ZHVILLIMIN E PKAB NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, VITI SHKOLLOR 2020-2021 (sesioni parë)

UDHËZIMI NR. 6, DATE 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TE NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

 
Read More
UDHËZIMI NR. 6, DATE 31.03.2021 PËR ZHVILLIMIN E VLERËSIMIT TË ARRITJEVE TE NXËNËSVE TË ARSIMIT FILLOR, VITI SHKOLLOR 2020-2021

Udhëzimi Nr.4 datë 26.02.2021 ” Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”

   
Read More
Udhëzimi Nr.4 datë 26.02.2021 ” Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve”

Udhëzimi Nr.3, datë 08.02.2021 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2021”

 
Read More
Udhëzimi Nr.3, datë 08.02.2021 “Për organizimin dhe zhvillimin e provimeve kombëtare të MSH 2021”

Urdhër Nr.6, datë 18.01.2021 “Për Miratimin e Periudhës së Aplikimeve me Formularët A1/A1Z për MSH 2021

 
Read More
Urdhër Nr.6, datë 18.01.2021 “Për Miratimin e Periudhës së Aplikimeve me Formularët A1/A1Z për MSH 2021

Rregullorja e Maturës Shtetërore 2021

 
Read More
Rregullorja e Maturës Shtetërore 2021

Urdhër Nr.80 datë 17.11.2020

  Urdhër Nr.80 datë 17.11.2020 "Për miratimin e rregullave dhe procedurave standarte të punës të harmonizuara, gjatë periudhës së gjendjes...
Read More
Urdhër Nr.80 datë 17.11.2020

Kalendari i organizimit të provimeve të shtetit në mësuesi, sezoni XV GUSHT – TETOR 2020

 
Read More
Kalendari i organizimit të provimeve të shtetit në mësuesi, sezoni XV GUSHT – TETOR 2020

SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR SHKOLLE NGA DRAP DURRES

 
Read More
SHPALLJE 2 E VENDIT TË LIRË PËR DREJTOR SHKOLLE NGA DRAP DURRES

LISTA E PLOTË E VENDEVE VAKANT/PROVIZOR PËR VITIN 2020-2021 PER LEVIZJET PARALELE

 
Read More
LISTA E PLOTË E VENDEVE VAKANT/PROVIZOR PËR VITIN 2020-2021 PER LEVIZJET PARALELE